พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา logistics corner

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)”  โดยชี้ประเด็นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)       สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ...
... ในแนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
... และระดับโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม      1) หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ"        Fundamental Logistics and Supply Chain     click    ...
... and external environment. คำสำคัญ: ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ / การเพิ่มประสิทธิภาพ / การวิเคราะห์สวอต Keywords: Logistics Service Provider / Performance Improvement / SWOT Analysis    ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย(2555) Research title: A Comparative on the Service Quality of Logistics Service Providers between ...
... factors. Quantitative factors of cost by focusing on the cost of logistics, both of questionnaire and calculation of logistics costs in the transport by sea and air. The qualitative factors affecting the ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาและไทย(2555) Research title: A Comparative Study on Service Quality between Cambodia and Thailand Logistics Service ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การศึกษากลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทยกับลาว(2555) Research title: The Study of Logistics Industry’s Strategies : The Case Study of Thailand and Laos(2555) ผู้วิจัย: นายภัควัฒน์ ...
... เป็นต้น         ขั้นตอนที่ 10 ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Logistics Outsource) โดยมุ่งหวังที่จะลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าการดำเนินการเอง เช่น การจ้าง 3rd Party ...
     สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(GS1) จัดหลักสูตรอบรม "การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน" ในวันที่ 25 ต.ค. 2556 ณ GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้ออบรม     ...
... www.logisticsasia.asia Sydney, 28 August 2013  ...
        กรุงเทพ –-สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล ELMA 2013 หรือรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำปี 2556 (Export Logistics ...
      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2556 (The 10th Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013) ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2556 สถานที่ ณ อาคาร 101-102 ...
... สถาบันกับสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และ บริษัท เอ๊ซ จำกัด (ACE)ได้ร่วมกันจัดสัมมนาภายใต้โครงการ “วาระดิจิทัล รู้ทันโลก ร่วมเปิดไทย ครั้งที่ 8” ในหัวข้อเรื่อง“Logistics and Transportation in time ...
โดยวิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     โลจิสติกส์ (Logistics) น่าจะเป็นคำที่คุ้นเคยและติดปากในวงการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ...
...       สำรับงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2555 หรือ The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายนนี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยจะมีการจัดกิจกรรมโลจิสติกส์ ...
... ASEAN Trade Logistics Connectivity ในงาน TILOG 2012 ตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการร่วมหารือจับคู่การค้าและสร้างแนวทางความร่วมมือภาคธุรกิจโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ...
20. สวัสดีครับผมก
(Comment/Unsorted Comment)
...  งานที่อาจารย์ให้มา หัวข้อ Best of logistics โดยนำงานวิจัยไปพูดครับ ...
เรียบเรียงโดย logisticscorner \26 ก.ค. 55        รายชื่อองค์กรชั้นนำด้านซัพพลายเชนได้รับการเปิดเผยในการประชุม Supply Chain Executive Conference ณ Sydney Convention & Exhibition Centre เมืองซิดนีย์ ...
รายงานโดย Logisticscorner \24 ก.ค. 2555 "CEVA โมบายแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับ iPhone และ iPad เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโลจิสติกส์"      ฮุฟด์ดอร์ป, ประเทศเนเธอร์แลนด์, 23 ก.ค. 2555 - CEVA Logistics ...
หัวข้องานวิจัย: ผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายต่อระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศไทย(2554) Research title: The Impact of the Dawei Deep Sea Port in Logistics Network of Enterprises ...
... ภายในปี 2558 ที่มา logistics asia, 10 ก.ค. 55  ...
... โดยร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2555 หรือ The 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) ขึ้นระหว่างวันที่ ...
... Almost KPIs for warehouse operators in Thai logistics industries nowadays have similarly indicators in dimension of quality only. This means that current KPIs do not cover other dimensions of warehouse ...
โดย logisticscorner editorial      ธุรกิจค้าปลีก Safeway หันไปใช้ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อปริมาณการใช้ลดกล่องกระดาษลูกฟูกในโซ่อุปทานได้กว่า 17 ล้านปอนด์(7,710 ...
... 9th Thailand International Logistics Fair 2012 (TILOG 2012) ต่อยอดแผนส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาดโลกและอาเซียน     นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ...
โดย logisticscorner editor 3 ก.ค. 2555      FedEx Express บริษัทลูกของ Fedex บรรลุข้อตกลงกับบริษัทโบอิ้งในการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งรุ่น B767-300 ใหม่จำนวน 19 ลำ      จากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าบริษัทโบิ้งได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องบินโบอิ้ง ...
... / ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / โลจิสติกส์ / ฮิวริสติกส์ Keywords: Geographic Information System / Heuristic / Logistics / Routing / Visual Basic for Application  ...
... Ace ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อด้วยการแบ่งตามช่องทางการจัดส่งสินค้า      โดยเป็นการใช้ระบบ  web-based SaaS ซึ่งจะสามารถลดงานที่ทำด้วยมือลงได้อย่างมาก สำหรับการจัดการการขนส่งนั้น เราใช้ระบบ LeanLogistics ...
... service quality to meet customer’s needs. In contrast, if exporters can choose freight forwarders that match their operating procedure, it would help improve their logistics system. The purpose of this ...
หัวข้องานวิจัย: การศึกษาและวิเคราะห์โลจิสติกส์ขาเข้ากรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋อง(2554) Research title: A Study and Analysis of Inbound Logistics: Case Study of Pickled Green Mustard Canning Industry(2554) ...
... Government had to support the rules and regulations to develop this concept for state enterprises under an idea of logistics and supply chain management. คำสำคัญ: การบริหารสินค้าคงคลังโดยผู้ส่งมอบ / ...
... ฝรั่งเศษ และเสปน[1] หากดูจากจำนวนประเทศที่มีการเข้ามาติดต่อค้าขายกันแล้วก็อาจจะมองภาพได้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ประเทศไทยก็เคยเป็น Logistics Hub ที่สำคัญมาก่อน      ในปัจจุบันแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางเรือโดยเฉพาะทางแม่น้ำสายหลักภายในประเทศจะมีบทบาทน้อยลงไปเรื่อยๆ ...
... ประจำปี 2555 (Export Logistics Model Award 2012) หวังนำประเทศก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลก ... ผู้ว่าฯ ตรังดันผุดท่าเทียบเรือน้ำลึกตัดหน้าสตูล เชื่อมเส้นทางรถไฟรองรับอาเซียน -ASTVผู้จัดการออนไลน์(19 ...
โดย สุวรรณี เรืองวิทยาโชติ logisticsdgest     หากเป้าหมายของธุรกิจคือการเติบโตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพจะสามารถช่วยธุรกิจท่านเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับ ...
... http://www.motortrivia.com/section-bizzes-news-02/362-gm-master-stroke/gm-master-stroke.html                    ที่มา :logisticscorner.com, 19 มิ.ย. 2555  ...
   Logistics Management รายงานผลการสำรวจอัตราเงินเดือนสายงาน Logistics & Supply chain ใน USA ปี 2011 ตาม Annual salary survey 2012 (ครั้งที่ 28) จากผลการสำรวจพบว่าอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากปี 2010 ...
การจัดลำดับ LPI 2012 จำนวน 155 ประเทศโดย world bank 10 อันดับแรกได้แก่ 1) Singapore: 4.13 2) Hong Kong SAR, China: 4.12 3) Finland: 4.05 4) Germany: 4.03 5) Netherlands: 4.02 6) Denmark: 4.02 7) ...
... 1.17 กิโลเมตร ,สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหารสะหวันนะเขต) ความยาว1.6 กิโลเมตร สะพานมิตรภาพ 3,(นครพนม-คำม่วน) 0.78 เมตร และสะพานมิตรภาพแห่ง ที่ 4 (เชียงของ -ห้วยทราย)อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ที่มา logisticsnews ...
...  ที่มา logisticsdigest, 12 มี.ค. 55  ...
... รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ ทชม.ติดอันดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ      ที่มา logisticsnews, 23 ก.พ. 55  ...
... กันหลายๆ คนก็ไม่มี ผมว่าน่าจะวิกฤตินะครับภายหลังน้ำลด ปัญหาข้อนี้สำคัญมากครับ ขาดการจัดการผู้อพยพขากลับ ภาษาโลจิสติกส์เราเรียกว่า Reverse Logistics ซึ่งถ้าทำไม่ดีก็จะกลายเป็นต้นทุนสูง ผู้อพยพไม่พึงพอใจและหลายคนอาจจะฟ้องร้องถึงศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้เลยนะครับ ...
Applications of Data Mining in Logistics โดย ดร. วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา     เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งด้านการสื่อสาร ด้านการศึกษา ...
... 4 เท่า  ดังนั้น จึงเป็นโจทย์สำคัญต่อไปที่การพัฒนาขนส่งอย่างยั่งยืนต้องพัฒนาขนส่งทางรางและจูงใจให้ประชาชนและผู้เดินทางหันมาใช้ระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น   ที่มา logisticsnews, 26 ม.ค. 55  ...
... ในการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางโลจิสติกส์ไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเตรียมการรองรับการเปิดเสรี AEC 2013” ในงาน Thailand International Logistics ...
... จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นำมาปรับปรุง และจะทำระบบรางเพิ่มมากขึ้น    ที่มา logisticsnews, 19 ม.ค. 55  ...
49. โลจิสติกส์ไดเจส
(เว็บลิงก์ / โลจิสติกส์)
Logistics and supply chain information for industries ...
50. Logistics Thaiclub
(เว็บลิงก์ / โลจิสติกส์)
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่างๆ รวบรวมคนโลจิสติคส์ เพื่อพบปะเเลกเปลี่ยนความรู้ สร้างสรรค์งานด้านโลจิสติคส์
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>