พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 146 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา green logistics 2015

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)”  โดยชี้ประเด็นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
... กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” ...
... ในแนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ...
         ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารจัดการเฉพาะทาง ร่วมงาน GMI Open House 2015 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ...
หลักการและเหตุผล       การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community: AEC ในปี 2558 จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวและเติบโต ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ที่จะมีอัตราการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ...
หัวข้องานวิจัย: การเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด(2555) Research title: Improvement on Courier Delivery Service of the Transport Co., Ltd.(2555) ผู้วิจัย: ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมาเลเซียและไทย(2555) Research title: A Comparative on the Service Quality of Logistics Service Providers between ...
หัวข้องานวิจัย: การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศ(2555) Research title: Decision Making Selection International Transportation Mode of Automotive Parts(2555) ผู้วิจัย: นางสาวอุ้มนุช ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การเปรียบเทียบคุณภาพบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ประเทศกัมพูชาและไทย(2555) Research title: A Comparative Study on Service Quality between Cambodia and Thailand Logistics Service ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การศึกษากลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทยกับลาว(2555) Research title: The Study of Logistics Industry’s Strategies : The Case Study of Thailand and Laos(2555) ผู้วิจัย: นายภัควัฒน์ ...
หัวข้องานวิจัย: แนวคิดการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(2555) Research title: The Study of Green Procurement in Retail Business: ...
... และกระดาษมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ผู้ศึกษาจึงได้นำเสนอแนวทางบริหารความความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์ Green Supply Chain มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจและการการแข่งขันในระยะยาว ...
หัวข้องานวิจัย: การศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(2555) Research title: The Study of Green ...
Ten Steps to improve asset utilization in Physical Distribution & Transport Management โดย กันติชา บุญพิไล กรรมการผู้จัดการ Asia Corporate Alliance Co., Ltd. คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ...
     สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(GS1) จัดหลักสูตรอบรม "การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน" ในวันที่ 25 ต.ค. 2556 ณ GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หัวข้ออบรม     ...
       Global Gartner Inc บริษัทที่ปรึกษาและทำวิจัย ออกมาประกาศผลการจัดอันดับองค์กรในภาคพื้นเอเซียแปซฟิคที่มีผลการจัดการซัพพลายเชนยอดเยี่ยมประจำปี 2013 ดังนี้ อันดับ    1. Samsung Electronics    ...
        กรุงเทพ –-สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล ELMA 2013 หรือรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า ประจำปี 2556 (Export Logistics ...
... (ELMA) นิทรรศการส่วนกลางซึ่งเน้นนวัตกรรม Green Logistics กิจกรรม Symposium กิจกรรม Logistics Clinic บริการให้คำปรึกษา One Stop Service และสัมมนาต่างๆ       ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการเข้าร่วมงานฯ ...
    รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการ  สถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า APaR มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...
โดยวิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     โลจิสติกส์ (Logistics) น่าจะเป็นคำที่คุ้นเคยและติดปากในวงการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ...
เลขาธิการอาเซียนชี้ “ไทยถอยไม่ได้”      ในการสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ”  ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ...
พาณิชย์ ปูพรมจัด “โลจิสติกส์ คลินิก” ในงาน TILOG 2012 ระดม 60 กูรูชั้นนำร่วมให้คำปรึกษา ไขปัญหาช่วยพัฒนาธุรกิจ      กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ต่อยอดโครงการโลจิสติกส์ คลินิก เตรียมเปิดบูธให้คำปรึกษาครบวงจรในงาน ...
ชี้โอกาสจัดงาน TILOG 2012 ดึงผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่จับมือทำธุรกิจ       กรมส่งเสริมการส่งออก เชื่อมั่นผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ หลังคู่ค้าต่างชาติสนใจตั้งฐานโลจิสติกส์ฮับในไทย เล็งเปิดเวทีสัมมนา  ...
25. สวัสดีครับผมก
(Comment/Unsorted Comment)
สวัสดีครับผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับวิชาโลจิสติกส์ อยู่ครับ ที่ มจพ. อาจารย์ให้งานมาผมเลยจะนำงานวิจัยนี้ไปนำเสนอ โดยอ้างอิงจากที่นี้ครับ ขอความกรุณาให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมครับ ผมอยากจะทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ครับ ...
เรียบเรียงโดย logisticscorner \26 ก.ค. 55        รายชื่อองค์กรชั้นนำด้านซัพพลายเชนได้รับการเปิดเผยในการประชุม Supply Chain Executive Conference ณ Sydney Convention & Exhibition Centre เมืองซิดนีย์ ...
รายงานโดย Logisticscorner \24 ก.ค. 2555 "CEVA โมบายแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับ iPhone และ iPad เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโลจิสติกส์"      ฮุฟด์ดอร์ป, ประเทศเนเธอร์แลนด์, 23 ก.ค. 2555 - CEVA Logistics ...
หัวข้องานวิจัย: ผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายต่อระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศไทย(2554) Research title: The Impact of the Dawei Deep Sea Port in Logistics Network of Enterprises ...
รบ.เดินหน้าพัฒนาด่านชายแดนรับ AEC- เสริมมูลค่าการค้ากับมาเลย์ -ASTVผู้จัดการออนไลน์(22 ก.ค. 55)    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจด่านศุลกากรตามแนวชายแดนในจังหวัดภาคใต้ ...
      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก (ERIA) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุมหารือระดับสูงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องของไทย ...
เคอร์รี่โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกชั้นนำระดับโลกจัดซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) จังหวัดระยอง 55,000 ตร.ม. เพื่อก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยพื้นที่กว่า ...
... การจัดแสดงข้อมูลการเลือกใช้เส้นทางขนส่งในกลุ่มประเทศ ASEAN+3 และ ASEAN +6 นิทรรศการ Green Logistics นิทรรศการและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ การสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรชื่อดัง ...
หัวข้องานวิจัย: ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงานคลังสินค้า(2554) Research title: The Proper Key Performance Indicators for Warehouse Operator (2554) ผู้วิจัย: นายปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์(2554)(punnarat.ch@hotmail.com) ...
โดย logisticscorner editorial      ธุรกิจค้าปลีก Safeway หันไปใช้ภาชนะบรรจุสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อปริมาณการใช้ลดกล่องกระดาษลูกฟูกในโซ่อุปทานได้กว่า 17 ล้านปอนด์(7,710 ...
รุกยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ไทยพร้อมรับ AEC     กรมส่งเสริมการส่งออก จับมือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย ชูธงจัดงานแสดงนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ The ...
โดย logisticscorner editor 3 ก.ค. 2555      FedEx Express บริษัทลูกของ Fedex บรรลุข้อตกลงกับบริษัทโบอิ้งในการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งรุ่น B767-300 ใหม่จำนวน 19 ลำ      จากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าบริษัทโบิ้งได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องบินโบอิ้ง ...
หัวข้องานวิจัย: แนวทางการพัฒนาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าประเภทเซรามิค(2554) Research title: The Development of the Appropriate Routing System Case study : Distribution ...
เรียบเรียงโดย สรวิศ รัตนพิไชย      บริษัทผู้ผลิต และบริษัทค้าปลีกระดับแนวหน้าของสหรัฐอเมริการ ต่างมุ้งเน้นยกระดับเทคโนโลยีของตนเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน อันนำไปสู่ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และดำเนินงานอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรค ...
หัวข้องานวิจัย: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้ามูลค่าสูงทางอากาศ สำหรับการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ(2554) Research title: Factors Effecting Choice of Air Freight ...
หัวข้องานวิจัย: การศึกษาและวิเคราะห์โลจิสติกส์ขาเข้ากรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋อง(2554) Research title: A Study and Analysis of Inbound Logistics: Case Study of Pickled Green Mustard Canning Industry(2554) ...
    กูรูขนส่งและโลจิสติกส์แนะผู้ประกอบการไทยเร่งยกระดับการบริการรับมือเปิด AEC จี้รัฐเอาจริงเอาจังเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เชื่อจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติ ...
หัวข้องานวิจัย: แนวทางการประยุกต์ใช้ VMI กับรัฐวิสาหกิจ(2554) Research title: An application of Vendor Managed Inventory with State Enterprise(2554) ผู้วิจัย: นางสาวนิวพัฒน์  อุทัยแสงไพศาล(2554)( ...
โดย นายเกษม อุ่นศรี การจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัติกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      ประเทศไทยมีการขนส่งทางน้ำมาตั้งแต่สมัยโบราณและนับได้ว่าเป็นวิธีที่สะดวกกว่าวิธีอื่นๆ ...
ชาวบ้าน 4 ตำบล บุกยื่นหนังสือระงับโครงการสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 -ASTVผู้จัดการออนไลน์(22 มิ.ย. 55)    ชาวบ้าน 4 ตำบลรวมตัวยื่นหนังสือขอให้ระงับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 พร้อมให้เวลา 7 วันหากยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ...
โดย สุวรรณี เรืองวิทยาโชติ logisticsdgest     หากเป้าหมายของธุรกิจคือการเติบโตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพจะสามารถช่วยธุรกิจท่านเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับ ...
เรียบเรียงโดย อรุณวรรณ ภู่เพ็ชร การจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      การขนส่ง มีความสำคัญต่อการขายและการจัดจำหน่ายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการได้มีสินค้าหรือบริการ ...
ช.ทวี ดอลลาเซียนผนึกญี่ปุ่นผลิตรถบริการสนามบิน เล็งจับมือยักษ์ Siemens ร่วมผลิตรถไฟความเร็วสูง -ASTVผู้จัดการออนไลน์(8 มิ.ย. 55)    ช.ทวี ดอลลาเซียน ผู้ผลิตรถเทรลเลอร์ชั้นนำเมืองหมอแคน จับมือ ฮานาโอกะ ...
   Logistics Management รายงานผลการสำรวจอัตราเงินเดือนสายงาน Logistics & Supply chain ใน USA ปี 2011 ตาม Annual salary survey 2012 (ครั้งที่ 28) จากผลการสำรวจพบว่าอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากปี 2010 ...
การจัดลำดับ LPI 2012 จำนวน 155 ประเทศโดย world bank 10 อันดับแรกได้แก่ 1) Singapore: 4.13 2) Hong Kong SAR, China: 4.12 3) Finland: 4.05 4) Germany: 4.03 5) Netherlands: 4.02 6) Denmark: 4.02 7) ...
50. โลจิสติกส์ไดเจส
(เว็บลิงก์ / โลจิสติกส์)
Logistics and supply chain information for industries
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>