เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 152 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา gmi open house 2015

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)”  โดยชี้ประเด็นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)       สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ...
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ...
         ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารจัดการเฉพาะทาง ร่วมงาน GMI Open House 2015 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ...
... (คุณนวพรรณ คงเมือง) แฟกซ์ 02-470-9798 อีเมล์ : supalak.pu@gmail.com (คุณศุภลักษณ์ ภู่ผึ้ง), nava.navapan@gmail.com (คุณนวพรรณ คงเมือง) Webpage: http://www.gmi.kmutt.ac.th/php2/th/logistics2014detail.php ...
      บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ M.B.A. และ M.Sc. เฉพาะทาง 8 สาขา มีทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำวิจัย (Full Time) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ...
... แผนที่โรงแรม S31 สุขุมวิท Click - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศุภลักษณ์  02-470-9799 , คุณมนตรี  02-470-9781   ลงทะเบียน   ที่มา GMI, 29 ต.ค. 2556    ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์(2555) Research title: Efficiency Improvement of Location ...
หัวข้องานวิจัย(Thesis): การศึกษากลยุทธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประเทศไทยกับลาว(2555) Research title: The Study of Logistics Industry’s Strategies : The Case Study of Thailand and Laos(2555) ผู้วิจัย: นายภัควัฒน์ ...
หัวข้องานวิจัย: การศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(2555) Research title: The Study of Green ...
      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดงานสัมมนา GMI Forum หัวข้อ “Global Supply Chain : a case study of Hafele” ณ ห้องสัมมนา GMI อาคารเรียนรวม 5 ชั้น ...
     เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (LGM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ร่วมกันจัดงานรับน้อง ที่ ภูไอยรา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ GMI ...
     GMI ร่วมกับ UN APCTT จัดกิจกรรมฝึกอบรม “Technology Transfer Training of Trainers Workshop for Thai SMEs (6Ts)” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมทองธารา การฝึกอบรมตลอด 3 วันนี้ประกอบไปด้วย ...
    โอกาสสุดท้าย...สำหรับท่านที่ยังไม่ตัดสินใจ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท ด้านบริหารการจัดการ M.B.A./M.Sc. Management ...
     บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอเชิญชวน นักศึกระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ “GMI Young Leadership” Development Camp for Management : ค่ายพัฒนาผู้นำ เพื่อการจัดการ ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม ...
     บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเฉพาะทาง 6 สาขา ได้แก่ การบริหารโครงการ การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง การจัดการวิศวกรรมการเงิน ...
18. GMI Career Day 2013
(News/Logistics News)
    ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน GMI Career Day 2013 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยในงานมีตำแหน่งงานคุณภาพกว่า 1,000 ตำแหน่ง ...
19. GMI Career Day 2013
(Education/Logistics Bangmod News)
    บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอเชิญนักศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังมองหางานเข้าร่วมงาน GMI Career Day 2013 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยในงานมีตำแหน่งงานคุณภาพกว่า ...
    บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม GMI Sports Day 2013 ครั้งที่ 8 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ...
... น.     วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.     โทรศัพท์ 0-2470-9795, 9799 โทรสาร 0-2470-9798     Website : http://www.gmi.kmutt.ac.th    ...
โดยวิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     โลจิสติกส์ (Logistics) น่าจะเป็นคำที่คุ้นเคยและติดปากในวงการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ...
เลขาธิการอาเซียนชี้ “ไทยถอยไม่ได้”      ในการสัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียนร่วมใจไทยจะรุกหรือรับ”  ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ...
รายงานโดย Logisticscorner \24 ก.ค. 2555 "CEVA โมบายแอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับ iPhone และ iPad เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานโลจิสติกส์"      ฮุฟด์ดอร์ป, ประเทศเนเธอร์แลนด์, 23 ก.ค. 2555 - CEVA Logistics ...
รบ.เดินหน้าพัฒนาด่านชายแดนรับ AEC- เสริมมูลค่าการค้ากับมาเลย์ -ASTVผู้จัดการออนไลน์(22 ก.ค. 55)    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจด่านศุลกากรตามแนวชายแดนในจังหวัดภาคใต้ ...
      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก (ERIA) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุมหารือระดับสูงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องของไทย ...
หัวข้องานวิจัย: ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงานคลังสินค้า(2554) Research title: The Proper Key Performance Indicators for Warehouse Operator (2554) ผู้วิจัย: นายปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์(2554)(punnarat.ch@hotmail.com) ...
หัวข้องานวิจัย: การจัดสรรพื้นที่การจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง(2554) Research title: The Warehouse Space Allocation with a Simulation Technique ...
โดย logisticscorner editor 3 ก.ค. 2555      FedEx Express บริษัทลูกของ Fedex บรรลุข้อตกลงกับบริษัทโบอิ้งในการจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งรุ่น B767-300 ใหม่จำนวน 19 ลำ      จากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าบริษัทโบิ้งได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องบินโบอิ้ง ...
    กูรูขนส่งและโลจิสติกส์แนะผู้ประกอบการไทยเร่งยกระดับการบริการรับมือเปิด AEC จี้รัฐเอาจริงเอาจังเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมแก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เชื่อจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติ ...
หัวข้องานวิจัย: แผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2554) Research title: Flood risk management for a warehouse: a case ...
หัวข้องานวิจัย: การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(2554) Research title: The improvement of storage location for raw materials warehouse: ...
โดย สุวรรณี เรืองวิทยาโชติ logisticsdgest     หากเป้าหมายของธุรกิจคือการเติบโตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพจะสามารถช่วยธุรกิจท่านเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับ ...
      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 มีนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศทั้งสิ้น ...
ช.ทวี ดอลลาเซียนผนึกญี่ปุ่นผลิตรถบริการสนามบิน เล็งจับมือยักษ์ Siemens ร่วมผลิตรถไฟความเร็วสูง -ASTVผู้จัดการออนไลน์(8 มิ.ย. 55)    ช.ทวี ดอลลาเซียน ผู้ผลิตรถเทรลเลอร์ชั้นนำเมืองหมอแคน จับมือ ฮานาโอกะ ...
      การขนส่ง (Transport) มีทั้งขนส่งภายในประเทศ และขนส่งระหว่างประเทศ รวมถึงขนส่งข้ามแดน ซึ่งความชำนาญการแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน ถ้าพูดถึงการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้ให้บริการ หรือ Freight Forwarder ทำหน้าที่เป็น ...
GMI ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555 เปิดรับสมัครปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) การจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...
    เทรนด์การส่งออกปี 2555 มีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภค เร่งรัฐเยียวยา-เสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการไทย จี้เอาจริงเอาจังเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกส์     เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตทั้งด้านมูลค่าและปริมาณการส่งออก ...
    เมื่อเร็วๆ นี้ นายเซ็ทซึโอะ อิอุฉิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร พร้อมด้วยนายคาซุฟูมิ ทานากะ รองประธานเจโทร เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ...
     บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์(M.Sc) ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มี.ค. 55    รายละเอียดการรับสมัคร ...
41. GMI Sports Day ครั้งที่ 7
(Education/Logistics Bangmod News)
    การแข่งขัน GMI Sports Day ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (โรงยิมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแข่งกีฬาเพื่อร่วมเชียร์ ...
   ในการดำเนินการไปสู่ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนั้น พันธกิจหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทศุลกากรคือ พันธกิจด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ...
   ในปี 2015 ที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว ซึ่งจะสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ ...
GMI ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2555  เปิดรับสมัครปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มี.ค. 2555 •หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) การจัดการโลจิสติกส์ •หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...
ปาหนัน พัดทะยา    แนะผู้ประกอบการไทยเร่งวางกลยุทธ์ ติดอาวุธรับมือเปิดเสรีขนส่ง-โลจิสติกส์ เร่งรัฐอุดช่องโหว่ พร้อมเสริมจุดแกร่งให้ผู้ให้บริการไทยสู้ต่างชาติ เผยเทรนด์ธุรกิจโลจิสติกส์แข่งขันรุนแรง ...
    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) โดยนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์นวัตกรรม ...
...  ที่มา GMI, 26 ก.ย. 54  ...
    นับแต่นี้ไป อีกเพียง 4 ปีเศษ “ประชาคมอาเซียน” จะมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการภายในปี ค.ศ.2015 หรือพ.ศ.2558 จะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ของภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ ...
   คลังสินค้ามีวิวัฒนาการที่ยาวนาน จุดเริ่มต้นเกิดจากการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จนถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ใช้ในการดำรงชีวิต จนมีพัฒนาการเรื่อยมาสู่ระบบของการผลิต และการค้าในปัจจุบัน ...