เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 153 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา digital economy

ทั้งหมด 35 ข้อมูลที่พบ

... และสาขาการจัดการด้านวิศวกรรมการเงิน พร้อมฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "Digital Economy กับอนาคตประเทศไทย" โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
    ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการเปิดเสรีทางการค้า มีผลต่อการผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถในการดำเนินกิจการ เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันกำลังแข่งขันกันด้วยความรวดเร็ว ...
โดย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย     ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2554 นี้ ค่าระวางเรือมีแนวโน้มคงที่จากอัตราในช่วงต้นไตรมาสที่ 3  หรือปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางเส้นทาง โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ...
The Excellence Supply Chain From Atlantic Ocean to Tokyo Sushi bar โดย ธรรมรัตน์ เอี่ยนนเรพร สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     ...
... ตัวแทนเรือ และผู้ส่งสินค้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ (Manifest) รูปแบบ Digital ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยสามารถทำการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งนำร่องใช้เทคโนโลยี RFID กับสถานีตรวจสอบสินค้าทั้งของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและของท่าเรือแหลมฉบัง ...
       อลงกรณ์เร่งเดินหน้าใช้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์แสดงสินค้า SME คาดเป็นรูปธรรมในปี 2556 มั่นใจแม้ยุบสภาโครงการก็ไม่สะดุด       นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมผู้แทนภาคเอกชน ...
    ในปี 2546 อาเซียนได้กำหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า ความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ภายในปี 2558       ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ...
     สหภาพฯ รถไฟพร้อมหนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน “สาวิตร” ระบุรัฐบาลต้องมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนว่าทำแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้รถไฟเดิมตาย เกษตรกรได้รับความเสียหายเพราะสินค้าจีนทะลักมาไทย ...
    เผยเงื่อนไข “AEC” นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการของประเทศสมาชิก 51% ธุรกิจโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์สุขภาพ และการบินแจ๊กพอตถือหุ้นได้ถึง 70% “อลงกรณ์” ย้ำไทยได้ประโยชน์หลังเปิดเสรีเต็มรูปแบบ ...
โดย ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี      ในปัจจุบัน การประสานความร่วมมือเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม ...
      การท่าเรือฯ เร่งยกระดับให้บริการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในปีนี้ วางเป้าท่าเรือแหลมฉบังเป็น Innovative Port แข่งท่าเรือใกล้เคียง       จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเล (Port ...
หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้ทั้งจาก Non-Aero 50:50        นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบในหลักการแผนแม่บททางธุรกิจ ...
       ปัจจุบันอุตสาหกรรมนมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำนมดิบจากการเลี้ยงโคนมทั่วประเทศประมาณ 2,260  ...
โดยศิริวรรณ โพธิ์ทอง บัณพิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       การสร้างพันธมิตรเป็นกระบวนการทางด้านธุรกิจที่สามารถนำบริษัทไปสู่เป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ...
โดย สุวัฒน์ จรรยาพูน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม suwat.ja@spu.ac.th      ผมอ่านหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์งวดที่ผ่านมาพบเรื่องของนวัตกรรมคลื่นที่หก ที่ ...
    โดยวรวิทย์     บทบาทของโลจิสติกส์ในเชิงพาณิชยกรรมได้มีการดำเนินการควบคู่มากับโลจิสติกส์ทางการทหาร เริ่มต้นจากการขยายตัวของธุรกิจเล็ก ๆ สู่การผลิตจำนวนมากหรือการประหยัดต่อขนาด(Economy of Scale) ...
        ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจลอจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกจากยุโรป และอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์ ทีเอ็นที ต่างแผ่ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกรงกลัวต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแม้แต่นิด ...
... เป็นกรณีศึกษา คือ บริษัท Western Digital ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตฮาร์ดดิกส์ ที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทย โดยได้อธิบายภาพรวมของกระบวนการ Supply chain และกล่าวถึงรายละเอียดที่สำคัญของกระบวนการ ...
              สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น  ...
... มาประยุกต์ใช้งานด้วย เช่น การนำระบบ GPS (Global Positioning System) มาใช้ร่วมกับระบบซอฟท์แวร์ในการติดตามตำแหน่งรถขนส่งสินค้า หรือการนำ Pocket PC หรือ PDA (Personal Digital Assistant) มาใช้บันทึกจำนวนสินค้าแต่ละรายการในคลังสินค้าเพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบ ...
21. e-Supply chain
(Articles/Supply Chain)
ผศ. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย บทคัดย่อ          e-Supply Chain เป็นกระแสธุรกิจแบบ e-Business ที่บริษัทหรือองค์กร รวมทั้งคู่ค้าที่มาทำธุรกิจร่วมกัน มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน ที่จะนำไปสู่ทีมที่มีประสิทธิภาพ ...
         ภายใต้สถานการณ์ด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ พลังงาน วัตถุดิบ ทำให้สภาพแวดล้อมของการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม เป็นดั่ง แรงกดดันให้ผู้ผลิตต่างตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือด้วยการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ...
         คลังสินค้า (Warehouse) คือสถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ คำว่าคลังสินค้าจึงเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ ...
... RFID จะมี Digital Chip ซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูล และส่งสัญญาณวิทยุแม้แต่ในที่ปิดทึบ โดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบ XML/Internet ก็สามารถที่จะถอดรหัสทางไกลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ปลายทาง ...
  ดร.สรวิชญ์ เยาว์ยืนยง ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            การจัดการโลจิสติกส์ คือการบริหารกระบวนการไหลของสินค้า/บริการหรือวัตถุดิบ จากจุดเริ่มต้น (Points ...
โดย นพรัตน์ กลัดเจริญ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 1)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) มีรากฐานมาจากทฤษฎีการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ...
Warehouse & Distribution Center on the Logistics delivery platform โดย ดร.ธนิต โสรัตน์              คลังสินค้า (Warehouse) ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง สถานที่เก็บสินค้า , คลังสินค้า , โกดังสินค้า ...
... เนื่องจากไม่สามารถยืดหยุ่นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดได้ ลองพิจารณาแผนกระบบสับไฟฟ้าดิจิตอล (Digital Switches) ของ Lucent ซึ่งได้สร้างระบบ Supply Chain ที่รวดเร็วและประหยัดในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ...
ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงของธุรกิจนับตั้งแต่เส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ฟอกย้อม ไปจนกระทั่งถึงบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าและผู้ค้าปลีกที่เรียก ...
โดย โกศล ดีศีลธรรม  วันที่ 2006-02-18 15:21:03          สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นแรงกดดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ...
New Modernize Warehouse Management การจัดการคลังสินค้า..ยุคใหม่ โดยธนิต  โสรัตน์ ประธาน V-SERVE GROUP         Warehouse หรือคลังสินค้าหรือเรียกชื่อได้หลายอย่าง เช่น โกดัง , สโตร์ เป็นที่รู้จักของบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายมานานแล้ว ...
32. คลัง..ยุคใหม่
(Articles/Warehousing)
        แนวคิดที่เรื้อรังกันมานานที่ผู้ผลิตจะต้องการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ไว้เก็บวัตถุดิบหรือสินค้า ตรงกันข้ามกับการบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่ ที่เน้นความรวดเร็ว ผลิตเมื่อต้องการ และลดสต็อคสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด ...
... Decoding โดยระบบ RFID ในปัจจุบันได้รับการพัฒนาไปมากจนถึงขั้นที่เป็น RFID จะมี Digital Chip ซึ่งมีขนาดเล็ก แต่มีขีดความสามารถในการเก็บข้อมูล และส่งสัญญาณวิทยุแม้แต่ในที่ปิดทึบ โดยสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบ ...
      บทบาทของโลจิสติกส์ในเชิงพาณิชยกรรมได้มีการดำเนินการควบคู่มากับโลจิสติกส์ทางการทหาร เริ่มต้นจากการขยายตัวของธุรกิจเล็ก ๆ สู่การผลิตจำนวนมากหรือการประหยัดต่อขนาด(Economy of Scale) ปริมาณสินค้าที่มากขึ้นทำให้เป้าหมายของการกระจายสินค้าแพร่หลายไปในวงกว้าง ...
... เช่น โครงการ Look South , Lanchang Economic Belt ,China E-Port Data Center หรือโครงการ Digital Trade & Transport Network ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านหยวน  ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจีน ...