เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 163 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นักจัดการโลจิสติกส์

ทั้งหมด 2 ข้อมูลที่พบ

...           กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการ “สร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ...
... โดยเฉพาะผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูงซึ่งจะต้องเป็นผู้วางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร              ดังนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงกำหนดกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เป็นนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ ...