เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Other
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การสำรวจและวิเคราะห์สถิติหัวข้อการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2555) 2333
2 การพัฒนากิจกรรม Outsource สำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่(2554) 2689
3 กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์(2553) 5197
4 กลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ในศูนย์กระจายสินค้า(2553) 4041
5 การจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าสมาชิกในธุรกิจค้าปลีกกรณีศึกษา : บริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย(2553) 4017
6 การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(2552) 4400
7 ความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายที่มีต่อคุณภาพสินค้าและการบริการของ “บริษัท เทคนิโก้ เซลล์ (ประเทศไทย)”(2552) 4916
8 ความสัมพันธ์ขององค์กรต่อการมุ่งเน้นที่ตลาดของตลาดน้ำมันหล่อลื่น(2549) 3319