เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 153 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Supply Chain Managemnt
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การศึกษาความเสี่ยงในโซ่อุปทานของธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ (3PL)(2554) 8388
2 การศึกษาและการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทานการจัดการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกรณีศึกษา:วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช(2554) 4312
3 แนวทางการประยุกต์ใช้ VMI กับรัฐวิสาหกิจ(2554) 4781
4 การศึกษาความเสี่ยงในโซ่อุปทานของธุรกิจค้าส่งอุปกรณ์กอล์ฟ (2553) 5959
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของชุดชิ้นส่วนรถโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(2552) 4633
6 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมก่อสร้างกรณีศึกษาธุรกิจสถานีไฟฟ้า(2552) 4259
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพโซ่อุปทานด้วยแบบจำลองสถานการณ์ บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์(2550) 3840
8 การวัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานด้วยแบบอ้างอิงการดำเนินงานในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา บริษัทโซนี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกดั(2550) 4562
9 การปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อด้วยแบบจำลองกระบวนการธุรกิจกรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ(2548) 4973
10 ผลกระทบจากการใช้กฎการจ่ายงานในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า(2548) 2988
11 ความพร้อมในการนำ CPFR มาใช้ของผู้จัดส่งสารเติมแต่งที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติก(2548) 3791
12 การปรับปรุงประสิทธิภาพโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาในบริษัทค้าส่งอาหารสัตว์(2548) 4060