เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 164 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Warehouse Management
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 [Thesis] การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์(2555) 8895
2 การปรับปรุงผังคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทโมเดอร์นฟอร์ม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)(2555) 5216
3 การศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดคลังสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษา บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(2555) 5691
4 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงานคลังสินค้า(2554) 16807
5 การจัดสรรพื้นที่การจัดวางสินค้าภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง(2554) 14475
6 แผนบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้า อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2554) 6895
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(2554) 9424
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกิจกรรมภายในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์(2553) 12418
9 การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงการใช้พื้นที่และวางผังคลังสินค้ากรณีศึกษา คลังสินค้าสนับสนุนการผลิตรถยนต์(2553) 11471
10 โปรแกรมหาเส้นทางการเดินรถ Forklift ที่เหมาะสมในการตัก-เก็บสินค้าภายในคลังสินค้า(2552) 8888
11 การหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการจัดวางพื้นที่จัดเก็บชิ้นส่วนในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดระยะทางรวมในการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนทั้งระบบต่ำที่สุดด้วยโปรแกรม Excel Solver(2552) 8200
12 การวิเคราะห์การจัดวางสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า(2552) 5031
13 การปรับปรุงกิจกรรมในคลังวัตถุดิบโดยหลักการลีนในโรงงานผลิตรองเท้า(2552) 4295
14 โปรแกรมวางแผนการบรรจุสินค้าและหยิบสินค้าแบบทันเวลาพอดี กรณีศึกษา ศูนย์โลจิสติกส์เพื่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์(2551) 7710
15 การจัดสรรหน่วยให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าผู้ผลิตปูนซีเมนต์ผงสำเร็จรูป(2551) 5280
16 การปรับการวางผังคลังสินค้าเพือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด(2551) 6884
17 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า(2550) 8605
18 An vestigation of Warehouse Technologies used at Bonded Warehouses in Thailand(2550) 3090
19 การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้าโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(2550) 8765
20 การปรับปรุงการบริหารจัดการคลังสินค้าในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก(2549) 3994
21 แนวทางการปรับความสามารถในการมอบงานและหาเวลามาตรฐานการพิมพ์สกรีนในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป(2549) 3071
22 สถานภาพคลังสินค้าสาธารณะในประเทศไทย(2549) 3764
23 สถานภาพคลังสินค้าทัณฑ์บนในประเทศไทย(2549) 3271
24 การปรับปรุงตำแหน่งการจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้ากรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก(2548) 9872