จันทร์, 27 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Production planning/Operation Management
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การศึกษาและวิเคราะห์โลจิสติกส์ขาเข้ากรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋อง(2554) 4737
2 การพัฒนากระบวนการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ ในการจัดส่งสินค้าให้ศูนย์การกระจายสินค้า ประเภทสินค้า Fitting กรณีศึกษา ศูนย์การกระจายสินค้าบุญถาวร(2554) 4897
3 การวางแผนปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อประมาณการความต้องการพัสดุคงคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน(2553) 4000
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์ (2553) 5134
5 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลากับเทคนิคการพยากรณ์แบบเป็นเหตุเป็นผล(2552) 7196
6 การหาขนาดการสั่งผลิตอย่างประหยัดภายใต้ปริมาณการผลิตแปรผันตามต้นทุนการสั่งผลิต(2552) 6009
7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกำลังผลิต(2552) 6573
8 การจำลองสถานการณ์การผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์เฟกโซกราฟี กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์(2552) 3498
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการจัดตารางการผลิตกรณีศึกษา:โรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอแห่งหนึ่ง(2552) 4217
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย กรณีศึกษา โรงงานกระจกโฟลต(2552) 4151
11 การวางแผนความต้องการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งออก(2551) 5230
12 การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง(2551) 13703
13 การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการวางแผนการผลิตโดยรวม(2550) 2995
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกลุ่มกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้า(2550) 3152
15 การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตขนาดเล็ก(2549) 12646
16 การพยากรณ์และการวางแผนผลิตรวมกรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสด(2549) 8974
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน(2549) 3140
18 การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ป้องกนอันตรายสวนบุคคล(2549) 3173
19 การพยากรณ์คำสั่งซื้อของอุตสาหกรรมยา(2549) 3435
20 ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า(2548) 5023