เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Production planning/Operation Management
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การศึกษาและวิเคราะห์โลจิสติกส์ขาเข้ากรณีศึกษาอุตสาหกรรมผักกาดดองกระป๋อง(2554) 4845
2 การพัฒนากระบวนการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์ ในการจัดส่งสินค้าให้ศูนย์การกระจายสินค้า ประเภทสินค้า Fitting กรณีศึกษา ศูนย์การกระจายสินค้าบุญถาวร(2554) 4989
3 การวางแผนปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อประมาณการความต้องการพัสดุคงคลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน(2553) 4090
4 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์ (2553) 5223
5 การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์รูปแบบอนุกรมเวลากับเทคนิคการพยากรณ์แบบเป็นเหตุเป็นผล(2552) 7275
6 การหาขนาดการสั่งผลิตอย่างประหยัดภายใต้ปริมาณการผลิตแปรผันตามต้นทุนการสั่งผลิต(2552) 6070
7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกำลังผลิต(2552) 6647
8 การจำลองสถานการณ์การผลิตแม่พิมพ์ระบบการพิมพ์เฟกโซกราฟี กรณีศึกษาศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์(2552) 3561
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในการจัดตารางการผลิตกรณีศึกษา:โรงงานอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอแห่งหนึ่ง(2552) 4323
10 การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์การขาย กรณีศึกษา โรงงานกระจกโฟลต(2552) 4237
11 การวางแผนความต้องการทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งออก(2551) 5302
12 การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม กรณีศึกษา : บริษัทผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลือง(2551) 13816
13 การวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมโดยใช้เทคนิคการวางแผนการผลิตโดยรวม(2550) 3061
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกลุ่มกรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้า(2550) 3222
15 การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตขนาดเล็ก(2549) 12776
16 การพยากรณ์และการวางแผนผลิตรวมกรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสด(2549) 9093
17 การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน(2549) 3215
18 การวิเคราะห์ระบบสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ป้องกนอันตรายสวนบุคคล(2549) 3230
19 การพยากรณ์คำสั่งซื้อของอุตสาหกรรมยา(2549) 3498
20 ผลกระทบของความถี่ในการปรับตารางต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า(2548) 5095