เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 118 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Logistics

บทความเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทิศทางโลจิสติกส์ไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 16712
2 โลจิสติกส์แบบย้อนกลับกับการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ 9174
3 กูรูโลจิสติกส์ชี้ ธุรกิจฮาลาลยังขยายตัวไปได้อีกไกล 7285
4 เส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ GMS & AEC 12582
5 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2553/2554 20681
6 ปัจจัยวิเคราะห์ต้นทุนกระบวนการ 9772
7 ตัวชี้วัดประสิทธภาพด้านโลจิสติกส์ (LPI) 2553 18542
8 การกระจายสินค้าแบบลีน 12162
9 5 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงโลจิสติกส์ในระดับโลก 8739
10 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 61020
11 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Activity- Based Costing(ABC) 22585
12 ระบบโลจิสติกส์ขาเข้าอุตสาหกรรมนม 15541
13 นวัตกรรมคลื่นที่หกกับลอจิสติกส์ 6652
14 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2552 11628
15 สร้างยุทธศาสตร์ชาติด้วยการคิดอย่างลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4886
16 โลจิสติกส์แบบ Just In Time ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 12871
17 ปัจจุบันกับการพัฒนาโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจ 8282
18 หลุมพรางความคิดในการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4494
19 ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ GMS-BIMSTEC-EUโอกาสทองของประเทศไทย 6870
20 LCA & EcoDesign กับงานโลจิสติกส์ 7527
21 LEAN LOGISTICS : ก้าวสู่การปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจที่พอเพียง 7229
22 ข้อจำกัดภาคการเกษตรกับระบบโลจิสติกส์ 9780
23 การบริหารโลจิสติกส์ภายใต้ความผันผวน 7532
24 การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนเธอร์แลนด์ 5032
25 โลจิสติกส์กับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ (ตอนที่ 2) 8372
26 ประสิทธิภาพของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับงานโลจิสติกส์ 4783
27 ผู้ประกอบการธุรกิจซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ จะลดต้นทุนได้อย่างไรในสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลก 3880
28 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์.. กุญแจแห่งความสำเร็จของการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4913
29 แผนการตลาดศูนย์กระจายสินค้าเชียงของนำเสนอประทรวงคมนาคม 5138
30 ทิศทางพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2552 3111
31 โลจิสติกส์กับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ(ตอนที่ 1) 4571
32 Green Logistics โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 2) 7233
33 Green Logistics โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม(ตอนที่ 1) 5842
34 มองโลจิสติกส์ในหลายมิติกับ ดร.ปรีชา พันธุมสินชัย 4409
35 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) 19057
36 การเพิ่มผลกำไรด้วยการจัดการสินค้าที่ถูกส่งคืน 3641
37 จะทำให้บริษัทหันมาใส่ใจกับเรื่องโลจิสติกส์ได้อย่างไร 3240
38 การวิเคราะห์ต้นทุนตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity Based Costing) 29340
39 โลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 27377
40 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2551 5455
41 บรรจุภัณฑ์กับโลจิสติกส์ 27149
42 แนวทางในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับ SMEs 17286
43 การบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ 22726
44 ความรู้โลจิสติกส์เบื้องต้น 26987
45 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมและการบริหารต้นทุนกิจกรรม 20612
46 ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ 47392
47 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 7272
48 องค์ประกอบของกิจกรรมโลจิสติกส์ 54913
49 ความเป็นมาและคำจำกัดความของโลจิสติกส์ 22155
50 Outsources 5589
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2