เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 119 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Procurement

บทความเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 9 แนวคิดสู่องค์กรจัดซื้อระดับโลก 29877
2 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 3 33200
3 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 2 40499
4 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 1 106688
5 กลยุทธ์การจัดซื้อ 65091
6 GREEN SOURCING การจัดซื้อสีเขียวพลิกวิกฤตโลกร้อน 15875
7 การปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของหน่วยงานภาครัฐ 27811
8 กลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบและผู้ส่งมอบ 22221
9 การพัฒนาผู้ส่งมอบ(Supplier Development) 20940
10 แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) กับงานจัดซื้อจัดหา 40439
11 การบริหารความเสี่ยงจัดหาจัดซื้อ 24383
12 กลยุทธ์การจัดซื้อแบบกรีน ตอนที่ 1 (Green Purchasing Strategy) 22843
13 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Performance Indicators) 52105
14 กลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบและผู้ส่งมอบ 12365
15 เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบ (Supplier) (ตอนที่ 2) 24104
16 การบริหารการจัดซื้อ 19968
17 การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing) 19459
18 การบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management) 47158
19 เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบ (Supplier) (ตอนที่ 1) 8952
20 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 81136
21 กระบวนการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Process) 266974
22 การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16878
23 INCOTERMS 9505
24 Traditional procurement vs. e-procurement 11021
25 การจัดซื้อ : กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ของลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 9994