จันทร์, 27 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 285 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Procurement

บทความเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 9 แนวคิดสู่องค์กรจัดซื้อระดับโลก 29641
2 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 3 32944
3 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 2 40218
4 การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 1 105766
5 กลยุทธ์การจัดซื้อ 63589
6 GREEN SOURCING การจัดซื้อสีเขียวพลิกวิกฤตโลกร้อน 15696
7 การปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของหน่วยงานภาครัฐ 27600
8 กลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบและผู้ส่งมอบ 21987
9 การพัฒนาผู้ส่งมอบ(Supplier Development) 20696
10 แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) กับงานจัดซื้อจัดหา 40053
11 การบริหารความเสี่ยงจัดหาจัดซื้อ 23833
12 กลยุทธ์การจัดซื้อแบบกรีน ตอนที่ 1 (Green Purchasing Strategy) 22631
13 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Performance Indicators) 51382
14 กลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบและผู้ส่งมอบ 12220
15 เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบ (Supplier) (ตอนที่ 2) 23838
16 การบริหารการจัดซื้อ 19873
17 การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing) 19293
18 การบริหารผู้ส่งมอบ (Supplier Management) 46643
19 เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบ (Supplier) (ตอนที่ 1) 8862
20 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 80387
21 กระบวนการจัดซื้อจัดหา (Purchasing Process) 262002
22 การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 16699
23 INCOTERMS 9420
24 Traditional procurement vs. e-procurement 10896
25 การจัดซื้อ : กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ของลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน 9897