พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
GMI ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

      บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Sc.) 

      1. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 40 คน
      2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ) จำนวนรับ 20 คน
      3. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
           - การบริหารโครงการ (Project Management) (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 5 คน
           - การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management)  (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 5 คน
           - การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management)** (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จำนวนรับ 5 คน
           - การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management)* (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 5 คน
          - การจัดการวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering Management) (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 15 คน  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 

      1. สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคค่ำ) (บางมด) จำนวนรับ 40 คน
      2. สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
         - การบริหารโครงการ (Project Management) (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management)** (ภาคเสาร์-อาทิตย์) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management)* (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 20 คน
         - การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) (ภาคค่ำ) จำนวนรับ 25 คน

 

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม

- กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษา 1/2556 Click 

- ข้อมูลการรับสมัคร (บางมด) Click

- แบบฟอร์มใบรับรอง Click

 

สมัครเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 19.30 น.
    วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
    โทรศัพท์ 0-2470-9795, 9799 โทรสาร 0-2470-9798
    Website : http://www.gmi.kmutt.ac.th

 

จำนวนผู้ชม 7051 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ