อาทิตย์, 30 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(2554)
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2012 เวลา 10:01 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

หัวข้องานวิจัย: การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(2554)


Research title: The improvement of storage location for raw materials warehouse: A case study of ISS Facility Service Co., Ltd(2554)


ผู้วิจัย: นางสาวณัติที ว่องกิจเจริญ(2554)( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

บทคัดย่อ:
     ในปัจจุบันธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องมีกลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆ มาช่วยลดต้นทุนขององค์กร ซึ่งการที่อุตสาหกรรมต่างๆ จะประสบความสำเร็จที่ดีได้นั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและมีกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนกระบวนการการผลิตให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญนั้น คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในคลังสินค้าและกระบวนการการผลิต โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่สามารถทำการควบคุมและลดต้นทุนภายในองค์กรได้ นอกจากนี้ผู้ผลิตยังมองหาแนวทางในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และยังสามารถช่วยลดเวลาในการทำงานลงด้วย จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวคิดในงานวิจัยนี้ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อต้องการศึกษารูปแบบการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้าของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาในปัจจุบันและเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่จะส่งผลให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการที่ได้นำมาใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่หลักการ ABC Analysis และเลือกระบบการจัดเรียงแบบ fastest turning closet to the door โดยนำสมการเชิงเส้นเข้ามาคำนวณ นอกจากนี้งานวิจัยได้มีการนำวิธีการปรับหมวดหมู่การจัดเรียงสินค้าเข้ามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมเพื่อให้การจัดเรียงสินค้านั้นมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งผลการคำนวณหลังจากนำมาประยุกต์ใช้พบว่า ระยะทางในการจัดเก็บสินค้าหลังจากปรับการปรับหมวดหมู่มีค่าที่ลดลงถึง 116 เมตร เมื่อเปรียบเทียบผลจากการคำนวณกับการใช้สมการเชิงเส้น

Abstract: -


คำสำคัญ: การจัดเก็บสินค้า / ABC Analysis / ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น

Keywords: -


จำนวนผู้ชม 9429 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ
Comments (2) Comments are closed
2 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2012 เวลา 05:59 น.
สรวิศ รัตนพิไชย
ลองดูในหมวดบทความด้านขนส่งครับ
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ
1 วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2012 เวลา 16:17 น.
saranwith23@gmail.com
สวัสดีครับผมกำลังศึกษาเกี่ยวกับวิชาโลจิสติกส์ อยู่ครับ ที่ มจพ. อาจารย์ให้งานมาผมเลยจะนำงานวิจัยนี้ไปนำเสนอ โดยอ้างอิงจากที่นี้ครับ ขอความกรุณาให้ความรู้เพิ่มเติมได้ไหมครับ ผมอยากจะทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ครับ


งานที่อาจารย์ให้มา หัวข้อ Best of logistics โดยนำงานวิจัยไปพูดครับ
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ