เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บัญชีต้นทุนสำหรับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 00:28 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ

     หลักการของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้รูปแบบการบันทึกบัญชี รับรู้การไหลของต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการนั้นทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น  การกำหนดให้สินค้าในคลังมีปริมาณที่น้อยลงนั้น อาจเนื่องมาจากไม่ต้องการให้มีการติดตาม หรือระบุทรัพยากรที่ใช้ไปในรูปแบบที่แสดงการไหลของต้นทุนเข้าสู่บัญชีสินค้าคงเหลือทุกประเภทที่มีอยู่ในกิจการอุตสาหกรรม ในระบบบัญชีต้นทุนแบบดั้งเดิมนั้นจะมีบัญชีงานระหว่างทำสำหรับแต่ละแผนกงาน เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกจะต้องสามารถระบุเข้าสู่งานการผลิตในกระบวนการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนผลิตเสร็จเรียบร้อย 
     ซึ่งภายใต้ระบบ  JIT (Just -In- Time) นั้น ไม่มีการแบ่งเป็นแผนกงานการผลิต แต่จะมีการจัดผังการผลิตภายในโรงงานในลักษณะของกลุ่มเซลการผลิตหรือกลุ่มเซลผลิตภัณฑ์  ภายในกลุ่มเซลการผลิตนั้น ๆ  จะทำการติดตามต้นทุนจากสถานีการผลิตหนึ่งไปยังสถานีการผลิตต่อ ๆ ไป การจัดวางผังการผลิตภายในโรงงานในลักษณะนี้ทำให้ช่วงเวลาในการผลิตลดลง เช่น จากระยะเวลาการรอคอย 14 วัน อาจลดลงเหลือเพียง 4 ชั่วโมง เป็นต้น หลังจากวงจรการผลิตนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอาจเป็นลักษณะของรอบนาทีหรือรอบชั่วโมงก็ได้ สินค้าสำเร็จรูปจะถูกนำไปส่งมอบให้ลูกค้าได้ในทันที
     ดังนั้น การไหลของต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะโอนเข้าสู่ต้นทุนสินค้าที่ขาย จากนั้นประเด็นส่วนนี้ส่งผลต่อเนื่องที่นำมาสู่วิธีการบัญชีทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น สำหรับการไหลของต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้น วิธีการที่ทำให้ดูง่ายขึ้นนั้นถูกเรียกว่า Backflush Costing โดยใช้จุดกระตุ้นเพื่อการประเมินมูลค่าต้นทุนการผลิต  เมื่อต้นทุนการผลิตถูกโอนเข้าสู่สินค้าคงเหลือและบัญชีชั่วคราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     การบัญชี  Backflush  Costing มีวิธีการและจุดกระตุ้นที่เป็นตำแหน่งของการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลืออยู่หลายวิธีการ จุดกระตุ้นนี้สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายว่า เป็นเหตุการณ์ทางการบัญชีในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งพร้อมให้ทำการรับรู้ต้นทุนการผลิตอย่างแน่นอน การบัญชี Backflush Costing ที่จะกล่าวถึง 4  กรณีต่อไปนี้นั้น  จะมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากการรับรู้ต้นทุนหรือจุดกระตุ้นที่ทำการรับรู้สินค้าคงเหลือนั้นมีความแตกต่างกันไปนั่นเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่กิจการต่าง ๆ มีการนำระบบการผลิตแบบทันเวลามาประยุกต์ใช้นั้นว่ามีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบมากน้อยเพียงใดด้วย รูปแบบการรับรู้ต้นทุนการผลิตทั้ง 4 กรณีนั้น มีจุดกระตุ้นเพื่อการรับรู้ต้นทุนดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม

Download PDF Format

ที่มา ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2011-08-10


จำนวนผู้ชม 9255 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ