เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 270 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “จีนผงาด-The Rise of China”
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 09:18 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

    เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจระดับนานาชาติที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์รวมทั้งประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) โดยจีนเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงต่อภาวะการค้าการลงทุนและเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(GMI) จึงได้จัดสัมมนาเพื่อเป็นการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาความเป็นสากล และมุมมองทางด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้นการเติมเต็มให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวกับประเทศจีนในมุมมองของสภาพเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและนโยบายของจีน จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

     การสัมมนาครังนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศทางด้านจีนศึกษา และในการนี้เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทางคณะฯ จึงได้เปิดกว้างให้ศิษย์เก่าและผู้บุคคลภายนอกในชุมชนใกล้เคียงที่สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8


คลิกเพื่อลงทะเบียน สำรองที่นั่ง

แผนที่ GMI

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มา
โทร 02-470-9799

GMI, 4 ส.ค. 54


จำนวนผู้ชม 2986 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ