พุธ, 29 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 152 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พลังของ Information Flow ในโซ่อุปทาน (คิดก่อนทำ)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 10:29 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
ผอ.หลักสูตร Ph.D. in Logistics and Supply Chain Management ม.ศรีปทุม
และ ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2553 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

กลไกในโซ่อุปทาน
    “Information is Power” หรือ “สารสนเทศ คือ อำนาจ” เป็นวรรคทองที่เรามักได้เห็นหรือได้ยินจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งคลื่นลูกที่ 3 (The Third Wave) หรือยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกรวมถึงประเทศไทยของเราจนทำให้รัฐบาลไทยโดยการนำของอัศวินแห่งคลื่นลูกที่ 3 จัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือที่มักเรียกกันสั้น ๆ ว่ากระทรวง ICT ขึ้นมาในช่วงการปฏิรูประบบราชการเพื่อเข้ามารับผิดชอบโดยตรงในการกำหนด และควบคุมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
    คำว่า Information ในประโยคข้างต้นยังสามารถแทนด้วยคำอื่น ๆ ที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน ตามพัฒนาการของข้อมูล และสารสนเทศ ซึ่งพัฒนาจาก Data (ข้อมูล) --->  Information (สารสนเทศ) ---> Knowledge (ความรู้ ---> Wisdom (ปัญญา) ตามบริบทที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ในบริบทของการจัดการองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management ก็อาจใช้คำว่า “Knowledge is Power” หรือ “ความรู้ คือ อำนาจ”
    ในบริบทของการจัดการโซ่อุปทานนั้น กลไกของการจัดการโซ่อุปทานถูกขับเคลื่อนด้วย Flow หลักที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมของการจัดการโซ่อุปทาน 2 Flows ได้แก่
       1) Information Flow (การไหลของสารสนเทศ)
       2) Material Flow (การไหลของพัสดุ)

อ่านต่อ

 

ที่มา ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2011-05-19


จำนวนผู้ชม 10100 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ