เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 254 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประกวดแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics ปี 2554
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2011 เวลา 10:28 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โครงการประกวด การนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics ปี 2554

     สรท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านโลจิสติกส์ ให้ได้มีโอกาสหรือเวทีในการนำเอาวิชาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมนำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการไทยในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรด้วยการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยได้เริ่มดำเนินการจัดการประกวดการนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand International Logistics Fair 2008- 2010 และมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สนใจเสนอผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 50 ทีม นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักและเสริมสร้างองค์ความรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการดำเนินการสร้างความตระหนักและบูรณาการองค์ความรู้กับการนำไปใช้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สรท. จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการประกวดการนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics ปี 2554 ขึ้น โดยได้นำแนวทางที่ได้ดำเนินการแล้วมาปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ ให้กับนักศึกษาเพื่อดำเนินการนำเสนอแผนปรับปรุง โดยกำหนดจัดเป็นกิจกรรมของงาน Thailand International Logistics Fair 2011 ช่วงเดือนตุลาคม 2554

- รายละเอียดโครงการ 2/2554
- Download : แบบฟอร์มใบสมัคร

ที่มา GMI, 28 ก.ค. 54


จำนวนผู้ชม 3840 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ