พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 176 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พาเลทหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2010 เวลา 11:18 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

     ในปัจจุบันโลจิสติกส์ เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ทุกองค์กรและหน่วยงานต่างมองหาทุกวิถีทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของตน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งแต่ละบริษัทได้พยายามลดต้นทุนในกิจกรรมโลจิสติกส์แต่ละกิจกรรม เช่น การลดต้นทุนของการบริหารคลังสินค้า การลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า การลดต้นทุนการถือคลองสินค้าในคลังสินค้า (Warehouse) หรือแม้แต่การพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการในกิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ซึ่งก็เป็นวิธีการลดต้นทุนในอีกทางหนึ่ง
     ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า พาเลท (Pallet) ถือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวบรวมสินค้าอย่างเป็นระบบและประหยัดเวลา ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยพบว่าปัจจุบันพาเลทที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 500 ล้านอัน ซึ่งสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการใช้พาเลทมากถึงกว่า 2 พันล้าน
     และเนื่องจากการใช้พาเลทนั้นได้นิยมกันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจะพบว่าลักษณะ ขนาด  รูปแบบ ที่แต่ละประเทศใช้นั้นก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อการค้าขายระหว่างประเทศ พบว่า การใช้พาเลทกลับก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลเนื่องจากพาเลทที่ใช้กันในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานที่เป็นขนาดสากล ดังนั้นเมื่อนำพาเลทมาใช้ในการส่งออกจากประเทศหนึ่งมาอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีขนาดของพาเลทที่แตกต่างกัน แทนที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการขนส่ง กลับเป็นภาระที่จะต้องทำการเปลี่ยนถ่ายพาเลทไปมา ซึ่งถือเป็นต้นทุนในเชิงกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจัดพาเลทให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องยาก เนื่องจากรูปแบบการใช้งานมีหลายลักษณะแตกต่างกันออกไป
    สำหรับในกลุ่มประเทศยุโรป ได้ตระหนักถึงปัญหาในประเด็นนี้มานานแล้ว จึงได้มีการจัดตั้ง European Pallet Association (EPAL) ดำเนินการมากว่า 50 ปีแล้ว โดยได้นำแนวคิดระบบพาเลทหมุนเวียน (Pallet Pool System) เข้ามาใช้ รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของแพลเลทในทวีปยุโรป เพื่อสนับสนุนการใช้พาเลท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบ ISO ด้วย มีศูนย์ซ่อมแซมกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในทวีปยุโรป และบางส่วนในอเมริกาเหนือ ปัจจุบันระบบพาเลทของยุโรปมีการพัฒนาไปมาก โดยมีโครงการนำร่องติดตั้ง EPC/RFID เพื่อควบคุมการไหลเวียนของพาเลทด้วย ซึ่งคาดได้ว่า ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายพาเลทลงได้ถึงร้อยละ 30
    กลุ่มประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้มองเห็นความสำคัญในการจัดการบริหารและควบคุมมาตรฐานของพาเลท เพื่อช่วยลดต้นทุนและเวลา ได้มีการจัดตั้ง Asian Pallet System Federation ขึ้น โดยนำแนวคิดของ EPAL มาเป็นต้นแบบ แรกเริ่มประเทศญี่ปุ่น จีนและเกาหลี ได้ให้ความสนใจในแนวคิดนี้ และเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกัน เพื่อก่อให้เกิด Pallet Pool System ภายใต้มาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดย APSF ซึ่งสำหรับประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญในฐานะหน่วยงานตัวแทนของประเทศไทยให้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆ ในเอเชีย เพื่อร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในการสร้างความร่วมมือในการจัดการพาแลทในระดับเอเชีย ซี่งมีกำหนดจัดประชุมกันเป็นประจำทุกปีในชื่อ Asia Pallet System Federation (APSF)
    ซึ่งล่าสุดในปี 2010 นี้การประชุม Asia Pallet System Federation (APSF) ได้จัดประชุมขึ้นที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายน 2553 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 5 โดยได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องจำนวน 28 ท่าน จากประเทศสมาชิก ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอบรมให้ความรู้ด้านพาเลทแก่ประเทศสมาชิกโดยผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลี และส่วนที่ 2 การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือในการก่อให้เกิด Asia Pallet Pool System ขึ้น ……


อ่านรายละเอียด

ที่มา logisticsdigest 26 ต.ค.53


จำนวนผู้ชม 11899 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ