เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 175 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
นักศึกษา GMI น้อมใจจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2553
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันพุธที่ 01 กันยายน 2010 เวลา 22:04 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

    เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2553 นักศึกษา GMI จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ความเคารพ ของศิษย์ที่พึงมีต่ออาจารย์ผู้สอนผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่ทางดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และปฏิบัติดี เริ่มพิธีโดย ประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครูและคำปฏิญาณตน พร้อมกันนี้ ตัวแทนของทั้ง 5 สาขาวิชาได้แก่ การจัดการโลจิสติกส์ ,การบริหารโครงการ, การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม, การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม นำพานพุ่มขึ้นไหว้ครู จากนั้นคณาจารย์ภายในคณะอาทิ ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ ดร.วัฒนา พัฒนพงศ์ ผศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล ดร.จักรพันธ์ ติรศิริชัย อ.อรินทรา ปัญญายุทธการและอ.ไพบูลย์ ปัญญายุทธการ ได้ผูกสายสินจ์แก่นักศึกษาเพื่อเป็นศิริมงคล ต่อชีวิต หน้าที่การงานและการศึกษา งานนี้นักศึกษาได้รับโอวาท คำสอนของ ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม เป็นผู้ให้โอวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต และแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดีและปฏิบัติชอบ โดยน้อมนำคำสอนของท่าน ว. วชิรเมธี ซึ่งเป็นหลักธรรมอันดี ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตาม และยังได้รับคำสอนและแง่คิดดี จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วัฒนา พัฒนพงศ์ ที่ได้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ


ที่มา GMI, 28 ส.ค. 53


จำนวนผู้ชม 3214 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ