เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 352 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Evaluating Supply Chain Processes (2)
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 06 เมษายน 2010 เวลา 22:03 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ดร. วิทยา สุหฤทดำรง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

"กระบวนการของ CSCMP ในเวอร์ชั่นที่ 2 นี้นำกรอบการแบ่งชั้นกระบวนการมาใช้"
 

     ฉบับที่แล้วผมได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการมาตรฐาน (Process Standard) ของสภาวิชาชีพการจัดการโซ่อุปทาน (Council of Supply Chain Management Professional – CSCMP) ไว้บ้างแล้ว ฉบับนี้ผมจะได้ให้ข้อมูลต่อเนื่องไปนะครับ
      มาตรฐานกระบวนการของ CSCMP ในเวอร์ชั่นที่ 2 นี้รับเอากรอบการทำงานการแบ่งชั้นกระบวนการ หรือ Process Classification Framework (PCF) ของ American Productivity & Quality Center (APQC) มาใช้ (รายละเอียดของ PCF นี้ยังน่าสนใจอีกมาก สามารถดาวน์โหลดแบบจำลองกระบวนการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเทียบเคียงสมรรถนะการดำเนินงานได้จากฐานข้อมูล OSBC หรือ Open Standards Benchmarking Collaborative SM โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน ซึ่งโอกาสหน้าผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ) โดยที่องค์ประกอบกระบวนการถูกแบ่งเป็นกระบวนการหลัก (Main Process) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานจะใช้โครงสร้างเดียวกับ SCOR Model คือ PLAN, SOURCE, MAKE, DELIVER, RETURN และ ENABLE  และแสดงกำกับด้วยเลขจำนวนเต็ม (เช่น 1.0) หมวดย่อยของกระบวนการ (Process Subcategory) แสดงด้วยเลขทศนิยม 1 ระดับ (เช่น 1.1) และคุณลักษณะกระบวนการ (Process Attribute) แสดงด้วยเลขทศนิยม 2 ระดับ (เช่น 1.1.1) โดยที่แต่ละคุณลักษณะของกระบวนการจะมีคำอธิบายของวิธีปฏิบัติใน 2 ระดับ คือ มาตรฐานกระบวนการ “ขั้นต่ำ” ที่แนะนำ และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยทั่วไป
      ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมของหมวดย่อยของกระบวนการ 1.1 Supply Chain Planning หรือการวางแผนโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นหมวดย่อยของกระบวนการหลัก 1.0 PLAN และมีคุณลักษณะของกระบวนการ 7 ประการ (นำมาแสดงในตารางที่ 2 เพียงคุณลักษณะเดียว)

ตัวอย่าง 2 หมวดย่อยและคุณลักษณธของกระบวนการ PLAN

      ผู้ใช้มาตรฐานนี้จะประเมินว่าองค์กรที่กำลังรับการประเมินนั้นอยู่ในระดับใด จาก 1-5 (จากต่ำกว่าขั้นต่ำที่รับได้ จนถึงระดับวิธีปฏิบัติที่ดี่ที่สุด) เมื่อองค์กรที่รับการประเมินมีกระบวนการที่ตรงกับมาตรฐานกระบวนการที่ระบุไว้ว่าเป็น “ขั้นต่ำ” จะได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 3 หากว่ามีกระบวนการที่ตรงกับมาตรฐานกระบวนการที่ระบุไว้ว่าเป็น “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” โดยทั่วไปจะได้รับคะแนนการประเมินเท่ากับ 5 และหากว่ามีบางกระบวนการสอดคล้อง แต่ยังมีอีกบางกระบวนการไม่สอดคล้อง ก็จะได้รับคะแนนอยู่ในช่วงระหว่างนั้นซึ่งได้แสดงตัวอย่างอยู่ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตัวอย่างการให้คะแนนการประเมิน

       หากในคุณลักษณะของกระบวนการที่ 1.1.7 การวางแผนกระบวนการส่งคืน ผู้ประเมินพบว่ามีเพียงรายการเดียว (ที่ล้อมกรอบสีแดง) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานกระบวนการ “ขั้นต่ำ” ที่ CSCMP แนะนำ (ดังตารางที่ 3) ดังนั้น ผลการประเมินควรอยู่ได้คะแนนเท่ากับ 2 (กล่าวคือ ต่ำกว่ามาตรฐาน และสูงกว่าคะแนนที่ต่ำที่สุด)   จากนั้น เมื่อประเมินคะแนนของแต่ละคุณลักษณะแล้วก็สามารถนำมาพิจารณาช่วงห่าง (Gap) เพื่อการปรับปรุงหรือเทียบเคียงกับองค์กรอื่น และกำหนดเส้นทางการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้  ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างของการพัฒนาเส้นทาง (Roadmap) เพื่อปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงาน

ตารางที่ 4 ตัวอย่างเส้นทางเพื่อปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงาน


หนังสืออ้างอิง: Ayers, James, Handbook of supply chain management. AUERBACH (2006). Woody, Roger W., Supply Chain Process Assessment in the Supply Chain : The EMBARQ TM , CSCMP Peru Roundtable Presentation (2009)


ที่มา logisticsdigest, 5 เม.ย. 53
http://www.logisticsdigest.com/article/opinion/item/4063-evaluating-supply-chain-processes-2.html


จำนวนผู้ชม 5965 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ