ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 649 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประเภทของการควบคุมสินค้าคงคลัง
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:39 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย จันทร์จิรา ใจทับทิม
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      ในการควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถแบ่งประเภทของการควบคุมได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ
          1. การควบคุมสินค้าคงคลังกรณีความต้องการไม่เป็นอิสระ
          2. การควบคุมสินค้าคงคลังกรณีความต้องการเป็นอิสระ
             2.1 การควบคุมสินค้าคงคลังกรณีมีความต้องการคงที่
                    การควบคุมสินค้าในประเภทนี้จะเหมาะสำหรับสินค้าที่ทราบปริมาณความต้องการที่แน่นอน และมีรอบเวลาในการสั่งซื้อคงที่ จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อมีค่าคงที่ ซึ่งตัวแบบที่นิยมใช้ในการตอบสนองความต้องการอิสระ มีตัวแบบดังต่อไปนี้
                    2.1.1 ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดแบบพื้นฐาน (Basic Economic Order Quantity, EOQ)
                    2.1.2 แนวทางการควบคุมสินค้าคงคลังระบบคำนวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point : ROP)
                    2.1.3 ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดแบบมีข้อจำกัดด้านทรัพยากร (Resource-constrained multiple-item models)
                    2.1.4  การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity of K(Q))
                    2.1.5 การทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบความต้องการที่จะใช้สูตร EOQ ด้วย Peterson – Silver Rule
            2.2 การควบคุมสินค้าคงคลังกรณีมีความต้องการไม่คงที่
                    2.2.1 Silver-Meal method (SM)
                    2.2.2 Lease Unit Costing (LUC)
                    2.2.3 Part Period Balancing (PPB)


อ่านรายละเอียด


จำนวนผู้ชม 13933 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ