ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 683 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Logistics Innovation
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:02 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool iconโดย ดร. ธนิตย์ โสรัตน์

       การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า “ICT” นั้น ปัจจุบันได้มีการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของสังคมมนุษย์ที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เข้าสู่ยุคของสังคมที่เป็นลักษณะเครือข่ายสังคม (Social Network) มากยิ่งขึ้น
      เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีทางด้านการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะเข้ามาเพื่อตอบสนองกระบวนการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในทางโลจิสติกส์ (Logistics Innovation) นั้น ได้เข้าสู่ยุคของการนำเอาเทคโน โลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการสร้าง “เครือข่ายโลจิสติกส์” (Logistics Network) กันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะที่เป็นระดับภูมิภาค เช่น เครือข่ายโลจิสติกส์ระดับอาเซียน (ASIAN Logistics Network) หรือจะเป็นในลักษณะที่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก (Global Logistics Network) นั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) และการประสานความร่วมมือ (Collaboration) ขององค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      ทั้งนี้ หลายๆ องค์กรยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเลยซะทีเดียวกับการพัฒนา Logistics Innovation ว่าจะต้องเป็นการลงทุนไปกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดซื้อและติดตั้ง Software Tools/Software Packages ราคาแพงที่มีโมดูลการทำงานครอบ จักรวาล (แต่ใช้งานได้นิดเดียว) เพื่อให้ได้มาซึ่ง นวัตกรรม (Innovation) หรือระบบงานใหม่ๆ ที่จะมาสนองตอบกับการทำงานขององค์กรทางด้าน Logistics เท่านั้น
      โดยหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีเครือข่ายทั่วโลก การลงทุนนี้ก็พอที่จะพิจารณาถึงจุดคุ้มทุน ในมุมที่วัดจากขนาดขององค์กรและการใช้งานที่คุ้มค่าของเครือข่ายในเครือทั้งหมดได้ แต่แท้ที่จริงแล้ว บริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นั้น มีทุกขนาดขององค์กรตั้งแต่เล็ก SMEs จนไปถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ และไม่ได้เป็นเครือข่ายในเครือทั้งหมด
      ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่คุ้มค่ากับการลงทุน และก่อให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ในกระบวนของโลจิสติกส์นั้น ในการที่จะพัฒนาในส่วนของ “นวัตกรรมโลจิสติกส์” (Logistics Innova- tion) ขึ้นมาสักระบบ จะต้องมองภาพของการพัฒนาในมุมกว้าง ต้องพิจารณาว่า ใครต้องทำอะไรบ้าง ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร เสียอะไรบ้าง ซึ่งไม่ได้เป็นการพัฒนาในมุมของตนเองเท่านั้น แต่จำเป็นจะต้องประสานความร่วมมือทั้งฝั่งต้นน้ำ (Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) ว่าหากนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นใครมีส่วนได้ ส่วนเสีย อย่างไร ผลประโยชน์ที่ได้ Win-Win หรือไม่
       หากวิเคราะห์ออกมาแล้วนวัตกรรมที่จะทำการพัฒนานั้นไม่สามารถตอบสนองกระบวนทำการของทุกห่วงโซ่ได้ และ เกิดผลในมุมมองของ “เครือข่ายโลจิสติกส์” ที่น้อย ไม่คุ้มทุน หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่ หรือทำแล้วไม่มีใครใช้ ก็จะทำให้ Logis- tics Innovation ที่จะทำการพัฒนาขึ้นมานั้นกลายเป็นต้นทุนราคาแพงไปเสียเปล่า ดังนั้น ก่อนที่จะพัฒนา Logistics Innovation ใดๆ นั้นจำเป็นจะต้องมีการสำรวจความเป็นไปได้ในมุมที่จะก่อให้เกิด Logistics Network มากที่สุด ต้องมีการประชุมหารือกับทั้งฝั่งลูกค้า (CRM) และคู่ค้า (SCM) ว่า นวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น จะเข้ามาช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์ของทุกฝ่ายให้ไหลลื่น (Logistics Flow) ได้เพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และต้องมีการพิจารณาถึงเทคโนโลยีทั้งทางด้าน Hardware, Software ระบบสื่อสารต่างๆ รวมถึง เทคโนโลยีการประมวล (Computing Technology) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ที่จะพัฒนา หรือนำมาใช้ด้วยว่า ต้องใช้มาตรฐานอะไร อย่างไร เช่น การนำระบบ Barcode, RFID, GPS, ebXML, Web Service, ERP มาใช้ ก็ต้องพิจารณาถึงมาตรฐาน หรือ Standard ของแต่ละประเภทธุรกิจ รวมถึงบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่นั้นๆ ด้วยว่ามีความสามารถเข้าถึง และใช้ระบบและมาตร ฐานที่กำหนดได้หรือไม่ โดยให้คำนึงถึงว่า “เราไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุด แต่เราสามารถใช้เทคโนโลยี ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดได้”
     แต่ถึงอย่างไรก็ดี ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมโลจิสติกส์ ให้เป็นลักษณะ Logistics Network ได้นั้น ต้องอาศัย เทคโนโลยีการประมวล (Computing Technology) และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคของ SOA (Service Oriented Architecture) หรือ “สถาปัตยกรรมเชิงบริการ” 

      โดย SOA นั้นเป็น Concept ที่พัฒนามาจากระบบ Distributed Computing ที่นำเทคโนโลยีของ Web Service เข้ามาใช้ในการพัฒนาสร้างให้เกิดเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนข้อมูล, บริการ, การใช้ Application ร่วมกัน (Enterprise Application Integration : EAI) ซึ่งจะทำให้แต่ละองค์กรสามารถพัฒนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่ายโลจิสติกส์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านโครง สร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ก็สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ ที่อาจอยู่ต่างระบบกัน (Multi Platform) และทำงานข้ามระบบกันได้ (Interoperability) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน XML Protocol และ ebMS โดยในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยี SOA และ Web Service อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรือ “Cloud Com- puting” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการประมวล ผลที่ดึงเอาพลังและสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ต่างที่กัน มาประมวลผลและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง เร็วกว่า ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า จ่ายเท่าที่ใช้ (Software as a Service) ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประการขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ที่มีเจ้าหน้าที่ไอทีอยู่จำกัด ไม่ต้องซื้อหรือพัฒนาระบบเองทั้งหมด สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ ลดความยุ่งยากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ง เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง นั้น จะกลายเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การพัฒนา Logistics Innovation ในมุมของ Logistics Network ทำได้ง่ายขึ้น ธุรกิจใดที่สามารถสร้าง และพัฒนา Innovation ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางโลจิสติกส์ได้เร็ว และหลากหลาย ย่อมเป็นผู้นำและได้เปรียบทางธุรกิจก่อนใครเสมอ...
 

ที่มา Transport Journal, 2 พ.ย. 2552, http://www.transportnews.co.th/index.php/2009-04-29-04-54-39.html


จำนวนผู้ชม 11442 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ